Юлія Хурса

 

Фарбування лляної тканини рослинними барвниками

Учнівський проектПаспорт проекту

Фарбування лляної тканини рослинними барвниками

1.

Автори, клас

учениця 11-Б класу Полтавської гімназії № 13 Полтавської міської ради Полтавської області:

Прусова Маріанна

2.

Керівник

Хурса Юлія Петрівна, учитель хімії

3.

Тип проекту

 • За діяльністю: інформаційно-дослідницько-прикладний;
 • за предметно-змістовним наповненням: міжпредметний;
 • за характером контактів: внутрішньокласний;
 • за тривалістю: середньої тривалості;
 • за характером координації: з відкритою координацією.

4.

Проблема (ідея, задум)

Головна ідея проекту – розробка власної методики фарбування лляної тканини рослинними барвниками, які містять антоціани у складі фарбувальних розчинів на відварах ягід бузини чорної, ожини сизої, чорниці. 

5.

У чому полягає особистісне значення проекту для учнів

Особистісне значення проекту для учнів 11-го класу філологічного профілю, в якому хімія викладається на рівні стандарту, полягає у формуванні мотивації до вивчення предмету шляхом залучення  учнів до проведення експериментальної та науково-дослідницької роботи.

6.

Мета проекту

Навчальна:

 • розробити методику фарбування лляної тканини рослинними барвниками, які містять антоціани у складі фарбувальних розчинів на відварах із ягід бузини чорної, ожини сизої, чорниці.
 • на прикладі зміни забарвлення, обумовленої антоціанами, в залежності від реакції середовища фарбувального розчину, визначити варіативність створення різних відтінків кольорів.

Дидактична:

 • розкрити творчий потенціал учасника проекту;
 • сформувати навички суб’єктивного навчально-пошукового досвіду при аналізі та систематизації наукового матеріалу.

Методична:

 • навчитися самостійно здобувати, опрацьовувати та узагальнювати отриману інформацію;
 • сформувати навички системного підходу у розв’язанні проблем та в отриманні конкретного результату проектної діяльності.

Виховна: виховувати самостійність, цілеспрямованість, відповідальність за доручену справу. 

Розвивальна: розвивати уміння використовувати ІТ для оформлення результатів творчої діяльності.  

7.

Завдання

1. Розробити поетапний план виконання проектних завдань, сформувати стратегічні цілі та способи реалізації проекту.

2. Здійснити ґрунтовний теоретичний аналіз механізмів виникнення кольору в молекулах органічних сполук, особливостей будови та властивостей антоціанів.

3. Дослідити вплив реакції середовища фарбувальної суміші, яка містить антоціани, на колір утворюваного розчину.

4. Запропонувати власну методику фарбування лляної тканини рослинними відварами з ягід бузини чорної, ожини сизої, чорниці, які містять природні антоціани, із здобуттям різних відтінків кольору в залежності від кислотності середовища.

5. Створити перелік зміни відтінків кольорів природних барвників, які містять антоціани, в залежності від рН середовища фарбувального розчину.

6. Представити результати роботи у вигляді мультимедійної презентації та усної доповіді учасника проекту.

8.

Етапи виконання завдань (основні кроки в реалізації проекту)

Пошуковий:

 • визначення теми, ідеї (задуму), мети проекту;
 • пошук аналіз та збір необхідних наукових матеріалів;
 • затвердження плану роботи та способів реалізації проекту, визначення очікуваних результатів проектної діяльності.

Аналітичний:

 • систематизація матеріалів у відповідності до задуму й типу проекту;
 • консультації із вибору варіантів оформлення медіа-матеріалів проекту.

Практичний:

 • підготовка сировини для фарбувальних сумішей – промивання м’якою водою та подрібнення ягід дикорослих ягідних культур України: бузини чорної (Sambucus nigra L.), ожини сизої (Rubus caesius L.), чорниці (Vaccinium myrtillus L.);
 • підготовка лляної тканини до фарбування шляхом її кип’ятіння у розчині господарського мила із подальшим виполіскуванням у теплій воді;
 • проведення екстракції барвників із відварів ягід бузини чорної, ожини сизої, чорниць;
 • закріплення (одночасне протравлювання) барвників різними протравлювачами (алюмокалієвими галунами – KAl(SO4)2∙12H2O, 10% розчином  натрій хлориду  з 1% розчином натрій гідроксиду, та 3% розчином оцтової (етанової) кислоти) та промивання (виполіскування) пофарбованої тканини;
  • дослідження зміни відтінків кольору природного барвника в залежності від рН середовища, при  додаванні розчинів кислоти або лугу до отриманих фарбувальних розчинів на відварах бузини чорної, ожини сизої, чорниці.

Презентаційний:

 • оформлення звіту про виконання завдань проекту у вигляді мультимедійної презентації та усної доповіді учасника проекту; 
 • публічна презентація результатів дослідження 

9.

Опис продукту (практичний чи теоретичний результат), його значення

Практичний результат полягає в експериментальному дослідженні впливу реакції середовища фарбувальної суміші, яка містить антоціани, на колір утворюваного розчину і пофарбованої цим розчином лляної тканини з утворенням нової гамми пастельних відтінків. Пофарбоване лляне полотно можна використовувати для виробів народних майстрів, зокрема ляльок-мотанок.

Теоретичний результат:

 • доведена можливість використання рослинних відварів із ягід бузини чорної, ожини сизої, чорниці для фарбування лляного полотна;
 • обґрунтована доцільність протравлювання лляної тканини різними видами протравлювачів з метою розширення та збагачення колірної гамми відтінків;
 • продемонстрована залежність колірної гамми відтінків від протравлювача та реакції середовища фарбувального розчину. 

 

Галузі знань та навчальні предмети, зміст яких включено у проект

Навчальний предмет чи галузь

розділ чи тема

Хімія

 

 

 Органічні речовини в живій природі. Рівні структурної організації органічних речовин. Природні й синтетичні органічні сполуки.

Біологія

 

Органічні речовини, що входять до складу організмів, їх різноманітність та біологічне значення. Функції пластид.

Інформатика

 

 

Пошук інформації через глобальну мережу Інтернет, створення комп’ютерних презентацій.

Математика

Збирання, обробка й подання даних із різних сфер діяльності. Уміння розв’язувати приклади на обчислення

ймовірностей, подавати дані заданими способами.

11.

Набуті нові (або удосконалені) уміння та навички учнів

У комунікативній сфері:

 • удосконалені уміння самостійно визначати джерела та виокремлювати потрібні форми й структуру подання інформації, підбирати необхідні текстові, ілюстративні матеріали, аналізувати їхній зміст;
 • набуті нові уміння в коригуванні власної роботи відповідно до отриманого результату.

У сфері прикладних умінь та навичок:

 • удосконалені навички планування та проведення лабораторного експерименту;
 •  навички володіння сучасною комп’ютерною технікою та програмами для створення мультимедійної презентації (PowerPoint 2010).

У сфері критичного, логічного мислення:

 • удосконалені уміння аналізувати й порівнювати інформацію із різних джерел;
 • уміння виокремлювати найважливіше, аргументовано відстоювати при обговоренні власну думку, вести діалог, формулювати правильні висновки.

12.

Форма проведення презентації

Мультимедійна презентація PowerPoint, усна доповідь.

13.

Термін виконання проекту

початок

31.10.2016р.

кінець

16.01.2017р.Создан 16 июл 2018