Юлія Хурса

 

Експертиза мила ручної роботи на відварах лікарських рослин

Учнівський проектПаспорт проекту

Експертиза мила ручної роботи на відварах лікарських рослин

1.

Автори, клас

учениця 11-А класу Полтавської гімназії № 13 Полтавської міської ради Полтавської області: Соляник Майя

2.

Керівник

Хурса Юлія Петрівна, учитель хімії

3.

Тип проекту

 • За діяльністю: інформаційно-дослідницько-прикладний;
 • за предметно-змістовним наповненням: міжпредметний;
 • за характером контактів: внутрішньокласний;
 • за тривалістю: середньої тривалості;
 • за характером координації: з відкритою координацією

4.

Проблема (ідея, задум)

Головний задум проекту – за результатами експертної оцінки мила ручної роботи, створеного на відварах лікарських рослин, культивованих у Полтавській області, визначити, як впливає саме такий тип мила на шкіру людини.

5.

У чому полягає особистісне значення проекту для учнів

Особистісне значення проекту для учнів 11-го класу філологічного профілю, в якому хімія викладається на рівні стандарту, полягає у формуванні мотивації до вивчення предмету шляхом залучення  учнів до проведення експериментальних та науково-дослідницьких робіт.

6.

Мета проекту

Навчальна:

 • провести повноцінну експертну оцінку мила ручної роботи, створеного за оригінальним рецептурним складом та оптимальною схемою виробництва на основі відварів лікарських рослин, культивованих у Полтавській області, у порівнянні з промисловими сортами мила різних виробників; 
 • на основі одержаних результатів розробити практичні рекомендації щодо застосування мила ручної роботи на відварах лікарських рослин; 
 • поглибити хімічні знання на основі залучення інформаційних матеріалів хімічного, біохімічного, біологічного, фізико-аналітичного, спрямування 

Дидактична:

 • розкрити творчий потенціал учасника проекту;
 • сформувати навички суб’єктивного навчально-пошукового досвіду при аналізі та систематизації наукового матеріалу

Методична:

 • навчитися самостійно здобувати, опрацьовувати та узагальнювати отриману інформацію;
 • сформувати навички системного підходу у розв’язанні проблем та в отриманні конкретного результату проектної діяльності.

Виховна: виховувати самостійність, цілеспрямованість, відповідальність за доручену справу. 

Розвивальна: розвивати уміння використовувати ІТ для оформлення результатів творчої діяльності.  

7.

Завдання

1. Розробити поетапний план виконання проектних завдань, сформувати стратегічні цілі та способи реалізації проекту.

2. Провести всебічний аналіз та диференційований відбір наукових матеріалів про способи виробництва мила ручної роботи із використанням екстрактів або відварів лікарських рослин.

3. Здійснити теоретичний аналіз доцільного методу приготування твердого мила ручної роботи на основі рослинної лікарської сировини.

4. Провести експертну оцінку різним сортам твердого мила непромислового та промислового виробництва.

5. Експериментально перевірити товарознавчі характеристики твердого мила ручної роботи за новим рецептурним складом.

6. Затвердити оптимальний рецептурний склад твердого мила ручної роботи на основі відварів лікарських рослин із екологічно чистої сировини Полтавської області.

7. Представити результати роботи у вигляді мультимедійної презентації та усної доповіді учасника проекту.

8.

Етапи виконання завдань (основні кроки в реалізації проекту)

Пошуковий:

 • визначення теми, ідеї (задуму), мети проекту;
 • пошук аналіз та збір необхідних наукових матеріалів;
 • затвердження плану роботи та способів реалізації проекту, визначення очікуваних результатів проектної діяльності.

Аналітичний:

 • систематизація матеріалів у відповідності до задуму й типу проекту;
 • консультації із вибору варіантів оформлення медіа-матеріалів проекту.

Практичний:

 • проведення експертної оцінки зразків мила промислового та непромислового виробництва на основі відварів та екстрактів лікарських рослин: ромашки лікарської, календули лікарської, череди трироздільної за органолептичними показниками;
  • проведення експертної оцінки мила ручної роботи на відварах лікарських рослин за фізико-хімічними показниками: піноутворюючої здатності, коефіцієнту піностійкості, масової частки домішок, нерозчинних у воді, визначення рівня рН розчинів твердого мила, використовуючи інструментально-вимірювальні методи лабораторного дослідження;  

Презентаційний:

 • оформлення звіту про виконання завдань проекту у вигляді мультимедійної презентації та усної доповіді учасника проекту; 
 • публічна презентація результатів дослідження 

Контрольний

9.

Опис продукту (практичний чи теоретичний результат), його значення

Практичний результат полягає у повноцінній експертній оцінці та створенні оптимальної рецептурної бази непромислового мила на відварах лікарських рослин, а також узагальнення рекомендацій щодо вирощування, заготівлі й переробки лікарських рослин в Полтавській області, які використовуються при виготовленні мила ручної роботи.

Теоретичний результат – уперше проведена експертна оцінка нових сортів твердого мила ручної роботи на відварах лікарських рослин за оригінальним рецептурним складом.

 

Галузі знань та навчальні предмети, зміст яких включено у проект

Навчальний предмет чи галузь

розділ чи тема

Хімія

 

 

 Органічні сполуки в побуті. Поняття про побутові хімікати. Мило, його склад, мийна дія.

Біологія

 

Вплив діяльності людини на стан біосфери. Охорона біосфери.

Інформатика

 

 

Пошук інформації через глобальну мережу Інтернет, створення комп’ютерних презентацій.

Математика

Збирання, обробка й подання даних із різних сфер діяльності. Уміння розв’язувати приклади на обчислення

ймовірностей, подавати дані заданими способами.

11.

Набуті нові (або удосконалені) уміння та навички учнів

У комунікативній сфері:

 • удосконалені уміння самостійно визначати джерела та виокремлювати потрібні форми та структуру подання інформації;
 • підбирати необхідні текстові, ілюстративні матеріали, аналізувати їхній зміст, створювати діаграми, які відображають результативність проведених експериментальних досліджень;
 • набуті нові уміння коригувати свою роботу відповідно до отриманого результату.

У сфері прикладних умінь та навичок:

 • удосконалені навички планування та проведення лабораторного експерименту;
 •  навички володіння сучасною комп’ютерною технікою та програмами для створення мультимедійної презентації (PowerPoint 2010)

У сфері критичного, логічного мислення:

 • удосконалені уміння аналізувати й порівнювати інформацію, отриману із різних джерел;
 • уміння виокремлювати найважливіше, відстоювати при обговоренні власну думку,
 • вести діалог, формулювати правильні висновки.

12.

Форма проведення презентації

Мультимедійна презентація PowerPoint, усна доповідь

13.

Термін виконання проекту

початок

12.10.2015р.

кінець

06.11.2015р.Создан 16 июл 2018